เครื่องพ่นสีฝุ่น OptiFlex Pro Q

เครื่องพ่นสีผง Gema Switzerland  รุ่น OptiFlex Pro Q สามารถเปลี่ยนสีได้เร็วสุดยอด มาพร้อมกับคุณสมบัติ เพิ่มเติมคือ

  • การเปลี่ยนสีที่เร็วเป็นพิเศษ 30-40 วินาที
  • เหมาะสําหรับผงสีทุกประเภท
  • การใช้พื้นที่สําหรับติดตั้งเครื่องน้อยที่สุด

Gema Switzerland GmbH