บริษัท จี แอนด์ อาร์ ฟินิชชิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด จำหน่าย เครื่องพ่นสีฝุ่น, เครื่องพ่นสีผง, ห้องพ่นสีฝุ่น, ปืนพ่นสีฝุ่น, ขายเครื่องพ่นสี, เครื่องพ่นสีแรงดันสูง, powder coating คุณภาพสูง, เครื่องพ่นสีอุตสาหกรรม Gema Switzerland สีฝุ่นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน เพราะมีความสวยงาม, ความแข็งแรงคงทนของฟิล์มสี และลดมลภาวะในสถานที่ทำงาน ขบวนการผลิตที่รวดเร็วได้จำนวนมาก


G&R Finishing Equipment Co.,Ltd. Sells spray paint / powder room, powder coating, spray gun cleaners, sales of spray paint, spray paint, high-pressure, powder coating, machine. Paint industry Gema Switzerland powder is widely popular in the industry today. It is beautiful, strong, durable paint film. And reduce pollution at the workplace. The process is very fast.