เครื่องพ่นสีผง OptiFlex® Pro L

เครื่องพ่นสีผง Gema Switzerland รุ่น OptiFlex® Pro L การใช้งานกับห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบคุณภาพ หรือไม่ 0ptiFlex Pro L เป็นโซลูชั่น ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ

  • ถังบรรจุสียงแบบฟลูอิดไดซ์
  • ปริมาณถังบรรจุ 4 ลิตร
  • ถังใส่สีผงถอดออกได้
  • ทําควาามสะอาดง่าย

Gema Switzerland GmbH