เครื่องพ่นสีฝุ่น

อะไหล่ปลอม เครื่องพ่นสีฝุ่น ที่ไม่ได้คาดหวังกับประสิทธิภาพ

อะไหล่ปลอม เครื่องพ่นสีฝุ่น ที่ไม่ได้คาดหวังกับประสิทธิภาพ สูงสุดจากการที่ไม่ใช้ของแท้จริง..?

 • คุณไม่อาจไว้วางใจกับของปลอมได้ เพราะมันไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานจริง และมันก็อาจเป็นอันตรายกับส่วนประกอบอื่นได้
 • คุณได้ลงทุนกับผู้ผลิตอุปกรณ์ เครื่องพ่นสีฝุ่น ที่ดีที่สุดในโลกอย่าง Gema แล้วดังนั้นทำไมจึงยังใช้ของราคาถูก
 • คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจของคุณหรือพนักงานของคุณอาจแย่ลง เนื่องจากที่จะต้องมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีราคาแพงขึ้น
 • เพียงอะไหล่แท้จาก Gema คุณก็มั่นใจถึงการรับประกันการทำงานได้ตลอดเวลา เพราะการดำเนินงานของ Gema เป็นส่วนหนึ่งของคุณ ดังนั้น อำนาจการผลิตชิ้นงานทีมีคุณภาพของคุณจึงขึ้นอยู่กับอะไหล่แท้จาก Gema เท่านั้น

ประกาศของ CC ใบอนุญาตดำเนินการติดตั้ง ของคุณจะกลายเป็นโมฆะ

ชิ้นส่วนเดิมจาก ITW Gema เป็นส่วนเดียวที่ตอบสนองว่าทุกคุณภาพและความปลอดภัยมีความต้องการสำหรับการดำเนินงานที่ดีที่สุดของอุปกรณ์การเคลือบสีผงของคุณ

ทำไม? เพราะวิศวกรผู้ออกแบบชิ้นส่วนเหล่านั้น ได้ดูแลการผลิตของพวกเขาและเป็นคนเดียวกันกับที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

ความเสี่ยงในการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้อะไหล่เดิมคืออะไร?

 • การประกาศ CE เรื่องความสอดคล้องและใบอนุญาตการดำเนินงานของการติดตั้งเคลือบสีผงของคุณจะกลายเป็นโมฆะเช่นที่พวกเขาจะออกมารับรองเฉพาะสำหรับชิ้นส่วน ITW Gema
 • คัดลอกอะไหล่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีภาคบังคับสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ ITW Gema หากคัดลอกส่วนที่มีการใช้กฎความปลอดภัยเช่นการป้องกันการระเบิด (ATEX) ที่ถูกต้องไม่ได้
 • ITW อุปกรณ์เครื่องพ่นสีฝุ่น เคลือบสีผง Gema ได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตจาก CE, PTB และเอฟเอ็ม ใบรับรองทั้งหมดกลายเป็นโมฆะถ้าชิ้นส่วนที่คัดลอกมีการใช้! ในกรณีที่มีความเสียหายและที่เรียกร้องทั้งหมดจะกลายเป็นโมฆะ อย่าใช้อะไหล่ที่คัดลอกมาจากบุคคลที่สาม ตลอดเวลา! อย่าเสี่ยงในการดำเนินงานอุปกรณ์และการติดตั้ง uncertified! เพียงแต่ใช้อะไหล่เดิมจาก ITW Gema AG จะรับประกันการใช้งานที่สมบูรณ์แบบของการติดตั้งเคลือบผงของคุณ! มักจะยืนยันใน ITW Gema ว่าอะไหล่เดิม คือวิธีการที่คุณสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณและความปลอดภัย ของพนักงานของคุณ

ข้อเสียจากสินค้าปลอมแปลง

สินค้าของ Gema ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุชั้นดี จากการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่า ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านจะได้ประโยชน์ และคุณภาพของชิ้นงาน จากการใช้สินค้าและชิ้นส่วนที่ผลิตจาก Gema อย่างแน่นอน

ผลเสียทีเกิดจากการใช้อุปกรณ์ และชิ้นส่วนปลอมแปลง

 1. คุณภาพในการใช้งานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และทำให้สีเกาะติดบนพื้นผิวได้น้อยลงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองสีอย่างมาก
 2. คุณภาพของพื้นผิวชิ้นงานที่ควรได้รับในระดับที่สูง กลับกลายเปลี่ยนแปลงเป็นในระดับต่ำ จากการใช้ของปลอม
 3. หน่วยสร้าง ไฮโวลว์เทจ ของปืนพ่นสี (ไฮโวลว์เทจ คาสเคจ) ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากเกิดการช็อต (ดังในภาพด้านล่างตามลูกศรชี้) ทำให้การใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
 4. เกิดการเสียหายของอุปกรณ์อื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้ของปลอม เช่น แผง Mainboard ของตู้ Controll อาจ   ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
 5. ความเสียหายหรือความบกพร่องใดๆ อันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ฟรี

อะไหล่ปลอม เครื่องพ่นสีฝุ่น

จากผลเสียดังกล่าวข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจะให้ความสำคัญกับสินค้าและชิ้นส่วนที่ผลิตจาก Gema ซึ่ง บริษัท จี แอนด์ อาร์ ฟินิชชิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด. เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย.